ีที่อยู่  
   ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    
 
   เลขที่ 86 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300  
   โทร. 02-2829102 ต่อ 1104  แฟกซ์ 02-2810093 , 02-281184  
     
  แผนที่  
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  สำนักงานศูนย์ภาษา  
                   ชั้น 1 ห้อง 1104  อาคารคณะศิลปศาสตร์  (อาภากรเกียรติวงศ์)